Konkurs z fizyki

 Konkurs jest adresowany do uczniów klasy 7. Obejmuje swym zakresem tematykę związaną z siłami, hydrostatyką, aerostatyką, układem SI jednostek, grawitacją, układem odniesienia, ruchem, parametrami ruchu. Konkurs jest trzy etapowy do finału przechodzi od 5 – 10 osób. Na każdym etapie konkursu uczeń musi odpowiedzieć na 10 pytań z różnych zagadnień z fizyki. Termin konkursu i dokładniejsze zasady zostaną podane w najbliższym czasie. Punkty z wcześniejszych etapów konkursu sumują się.
Każdy uczestnik konkursu musi znać swój szkolny mail tj. login i hasło i posiadać aplikację na telefonie do skanowania kodów QR.

Do następnego etapu przechodzą osoby z największą liczbą punktów. O liczbie uczestników w każdym etapie decyduje nauczyciel i liczba zdobytych punktów przez ucznia.

Osoby chętne proszone są o zgłaszanie się do organizatorów konkursu: p. dr Sylwii Budzik, p. Mikołaja Gana.

Konkurs z fizyki

Skip to content