Rozszerzalność temperaturowa ciał stałych i gazów

Uczniowie klasy 8 przygotowali na zajęciach z fizyki doświadczenia obrazujące rozszerzalność cieplną ciał stałych i gazów. W doświadczeniach wykorzystano rekwizyty dostępne w pracowni oraz część przyborów przynieśli uczniowie. Całość została nagrana w szkole, a potem obrobiona i zmontowana w domu przez uczniów. W filmie możemy zobaczyć trzy doświadczenia obrazujące rozszerzalność cieplną ciał stałych i gazów.

Rozszerzalność cieplna  – właściwość fizyczna ciał polegająca na zwiększaniu się ich długości (rozszerzalność liniowa) lub objętości(rozszerzalność objętościowa) w miarę wzrostu temperatury.

źródło: Wikipedia

Link do ciekawych materiałów z rozszerzalności

Skip to content