Konkurs – film krótkometrażowy

  1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP lub Wody Polskie)
    z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 80/82, 00-844 Warszawa organizuje Konkurs na film krótkometrażowy skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i szkół średnich.
  2. Tematyka Konkursu związana jest z promocją tzw. „dobrych praktyk” oszczędzania wody, zarówno tych znanych jak i nowatorskich.
  3. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu filmu krótkometrażowego, max. 1 min., który tematycznie będzie związany z praktykami oszczędzania wody (krótka prezentacja pomysłu np. o oszczędzaniu wody, zbieraniu i wykorzystaniu deszczówki, małą retencję).

Konkurs rozpoczyna się dnia 18 września i trwa do 30 listopada 2019 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 10 stycznia 2020 r.

Regulamin Konkursu i szczegółowe informacje pod adresem:  http://konkurs-stopsuszy.wide-vision.pl/

nauczyciele prowadzący konkurs p. Patryk Kosowski, p. Jolanta Pietryka – Piedgoń , p. Sylwia Budzik

Skip to content