Współpraca Astro Arena i SP24 w ramach popularyzacji fizyki.

  

 W ramach popularyzacji fizyki i nauk przyrodniczych wśród naszych uczniów współpracujemy z Panem Radosławem Piorem z Kalisza (www.astroarena.pl). Wynikiem współpracy są lekcje online dla klasy 7b, które angażują uczniów w analizowanie i opisywanie doświadczeń. Współpraca zrodziła się dzięki zaangażowaniu uczniow klasy 7b w wolontariat na Dziecięcym Uniwersytecie Technicznym w Rzeszowie, organizowanym przez Fundację Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza.

 

Relacja: Jadwiga Bożek

Sylwia Budzik

Sylwia Budzik

Learn More →
Skip to content